Logo-forside


TVÆRPOLITISK
TÆNKETANK

Etisk og Videnskabelig

mus

Hvad er SamfundsTanken?

SamfundsTanken er et uafhængigt og tværpolitisk analysecenter, der afdækker nye og markante løsninger på nogle af samfundets væsentligste udfordringer.
SamfundsTanken vil primært bidrage med analyser og indsamling af viden om, hvordan samfundsstrukturer på mikro- og makroniveau hæmmer eller fremmer individets trivsel og udfoldelsesmuligheder.
På sigt kan Samfundstanken agere aktivt politisk på parti- og lobbyniveau, for at fremme de bedste løsninger i forhold til et værdigt Danmark for alle i dets varetægt.


Vores mission er:
– At identificere og beskrive de væsentligste udfordringer i samfundet
– At udarbejde innovative videnskabelige løsningsforslag
– At gøre løsningsforslagene realiserbare
– At opbygge en vidensbase inden for organisationens analyseområder
– At skabe dialog og samarbejde med relevante aktører

Vi dokumenterer bl.a. at UBI/borgerløn i Danmark ikke blot kan finansieres, men også at den vil være til stor gavn for alle i samfundet hvis udformet optimalt,
og planlægger samt udfører pilotforsøg som forberedelse til lobbyarbejde for fuld implementering.


Vi leverer nu også foredrag om borgerløn/UBI til gymnasier, skoler og virksomheder mm.!

Al indtægt herfra går til SamfundsTankens drift, og dermed til analyser og implementering af borgerløn til gavn for hele samfundet.
Kontakt Ida på ijf@samfundstanken.dk for muligheder og priser (fra 5000 kr. per foredrag).

SamfundsTanken er løsnings- rettere end problemorienteret
Det vil sige, vi går efter at arbejde med de løsninger, der kan have størst indflydelse samlet set – i stedet for at finde og tage fat i de største, men måske uløselige, problemer som tænketanke ellers ofte analyserer. Vi opfordrer til kritisk tænkning (se videoen til højre) og søger at levere materiale til denne proces, samt tager imod al kritik deraf.

forside_teamet

Teamet i SamfundsTanken består af en række analytikere og specialister fra en bred vifte af samfundslag.

forside_FAQ

 I SamfundsTanken mener vi at det væsentligste er, at vi skaber så godt et samfund som muligt, sammen.

forside_kontakt

 Send os gerne en linje eller to.
Vi bestræber os på at svare tilbage indenfor et par dages tid.

Vil du gerne støtte vores arbejde?
Donér et beløb og hjælp med at gøre UBI til en realitet

Logo-donationer

Du kan blive medlem, og dermed få demokratisk indflydelse på hvem der leder SamfundsTanken via generalforsamlingen.

For Basismedlemskab beder vi om 20 kr/måned (under 1 kr./dag!), som primært dækker udgifterne til at afholde den årlige generalforsamling og administrere medlemmerne – større medlemskab kan tegnes for løbende at støtte vores analytiske arbejde (men giver ikke yderligere indflydelse).

Medlemskab kan også oprettes via kontooverførsel til reg. reg. 5363 konto 0000243574 (Internationally; Account owner: Samfundstanken, Account number: 53630243574, IBAN account number: DK3353630000243574, SWIFT/BIC: ALBADKKK) ved at sende det ønskede medlemskabsbeløb samt notere din email som besked til modtager.


Medlemskaber
Email (til medlemsoplysninger)Jeres løbende støtte er vigtig for, at vi også i fremtiden kan arbejde hen mod et bedre Danmark for alle.

På forhånd tak,

SamfundsTanken

Kontakt:

info@samfundstanken.dk
+45 40 45 80 32
CVR: 37100129

Mødeadresse:

Damvej 27,
4300 Holbæk

ST_Facebook_3
ST_Twitter_3
ST_Linkedin_3