Hvis du er bekymret for, at dit barn måske viser tegn på autisme, er det vigtigt at få det vurderet af en professionel. Autismespektrumforstyrrelse (ASD) er en neurologisk lidelse, der påvirker den måde, hvorpå en person kommunikerer og interagerer med andre. Der findes ikke ét “tegn” på autisme, men der er nogle almindelige adfærdsmønstre, som kan indikere, at dit barn har ASD. I dette blogindlæg vil vi diskutere tegn på autisme hos børn, og hvad du kan gøre, hvis du tror, at dit barn måske har ASD.

Tegn og symptomer

Nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på autisme hos børn omfatter:

– Vanskeligheder med sociale interaktioner – Børn med ASD har ofte svært ved at få venner og forstå sociale signaler. De forstår måske ikke, hvordan de skal starte eller opretholde samtaler, eller de kan have svært ved at få øjenkontakt, når de taler. De kan også være socialt tilbagetrukne og foretrækker at lege alene frem for at deltage i gruppeaktiviteter.

– Gentagende adfærd – Børn med ASD udviser ofte gentagende adfærd, f.eks. gentagelse af ord eller sætninger, vugger frem og tilbage, slår med hænderne eller snurrer sig selv rundt. Disse adfærdsmønstre er typisk udført for at skabe tryghed og kan blive ret mærkbare, hvis de får lov til at fortsætte ukontrolleret.

– Vanskeligheder med kommunikation – Nogle børn med ASD kan have svært ved at forstå sprog eller udtrykke sig. De kan være langsommere til at lære nye ord, have svært ved at danne sætninger eller mangler evnen til at deltage i samtaler frem og tilbage.

– Vanskeligheder med sansebehandling – Børn med ASD kan nogle gange være over- eller underfølsomme over for forskellige former for input såsom støj, berøring, smag, lugte og visuelle stimuli. De kan reagere anderledes end andre børn, når de udsættes for disse sanseindtryk, idet de undgår dem eller ikke er i stand til at behandle dem korrekt.

Hvis du bemærker nogle af disse tegn og symptomer hos dit barn, er det vigtigt at få en professionel vurdering, så barnet kan få den rette pleje og støtte. Tidlig indsats for autisme kan gøre en stor forskel på lang sigt resultat for dit barn.

Søg professionel hjælp

Hvis du er bekymret for, at dit barn måske har autisme, skal du tale med din læge eller børnelæge med det samme. De kan henvise dig til en specialist med henblik på en omfattende vurdering og drøfte behandlingsmulighederne med dig. Med den rette støtte kan børn med ASD lære og opbygge færdigheder, som vil hjælpe dem til at leve et vellykket og tilfredsstillende liv.

Overvej aflastning med omtanke på autisme og høj faglighed

Hvis dit barn har fået konstateret autisme, kan du overveje at overveje aflastning. Aflastningspleje er midlertidig aflastning for familiemedlemmer og plejere, der yder langvarig pleje til en person med et handicap. Aflastningsprogrammer giver et sikkert miljø for personen med autisme samt professionelt og venligt personale til at sikre deres sikkerhed og velbefindende. Rønnehus har faglige tilgange til autisme. Personalet på aflastningscentre har specialiseret uddannelse i at arbejde med personer med ASD og kan tilbyde uddannelsesaktiviteter, sociale interaktionsmuligheder og andre tjenester, der fremmer positiv vækst og udvikling.